logotypy

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn.
„Innowacyjne, składane klatki do transportu drobiu żywego z wykorzystaniem bakteriobójczych właściwości tlenku tytanu”
w ramach działania 3.2. „Innowacyjność w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zapraszam do złożenia oferty handlowej (cena ofertowa netto) na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie form wtryskowych do produkcji elementów na klatki składane do przewozu drobiu żywego o wymiarach: Klatka i skrzynka duża – 960 mm x 570 mm x 300 mm;
Klatka i skrzynka mała – 770 mm x 570 mm x 300 mm;

19.0.2016
Zapytanie ofertowe.pdf
Zapytanie ofertowe.doc
Załączniki Katex.pdf
Załączniki Katex.doc

Wynik postępowania
24.03.2016
Protokół z postępowania.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf